Tekstikoko
A
A
A

Henkilökunta

 

Fysiokeskus Turun osaava henkilökunta huolehtii kuntoutuksestasi!  

Toimintamme tärkein kulmakivi on henkilökunnan hyvä yhteishenki. Siihen yhdistämme vankan ammattitaidon, sisäiset konsultaatiot sekä jatkuvan kouluttautumisen. Näillä eväillä saamme aikaan hyviä, pitkäkestoisia tuloksia hoitolaitoksessamme, jossa asiakkaammekin tuntuvat viihtyvän.  

Henkilökunta vasemmalta oikealle ylärivi:  
Karoliina Malmgren, Kaisa Kuisma
Alarivi:Tiina Antila ja Sinikka Nurmi 

Tiina Antila

Fysioterapeutti, työfysioterapeutti, palveluista vastaava johtaja  

Olen valmistunut fysioterapeutiksi v. 1997 ja työfysioterapeutin koulutuksen olen suorittanut v. 2001. Työskentelen ortopedisten asiakkaiden, työfysioterapia-asiakkaiden sekä tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden kanssa, mutta asiakaskuntani on laaja sisältäen myös neurologisia asiakkaita. Työni ohella toimin fysioterapeuttina juniori-jalkapallon parissa.  

Koulutukset:  
Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1-2
Neuraalikudoksen mobilisaatio  
Olkapään tutkiminen ja hoito  
Olkapääkipujen fysioterapia  
Polvipotilaan fysioterapia  
Alaselän tutkiminen ja fysioterapia  
Niskan tutkiminen ja hoito  
DBC-aktiivifysioterapian peruskoulutus  
Käsikirurgia koulutus  
Dystoniaa sairastavan fysioterapia  
Kinesioteippauksen perusteet  
Kinesioteippauksen jatkokoulutus  
Liikeharjoittelun- ja tekniikoiden soveltaminen fysioterapiassa  
Movement and fascia  
Fascia tekniikoiden perusteet  
Fascia manipulaatio Stecco 1 ja 2 

Ota yhteyttä

Kaisa Kuisma

Fysioterapeutti, Toimintaterapeutti  

Valmistuin toimintaterapeutiksi v. 2012 ja fysioterapeutiksi v. 2015. Asiakaskuntani koostuu neurologisista asiakkaista sekä tuki- ja liikuntaelinasiakkaista. Nykyisenä kilpaurheilijana potkunyrkkeilyn parissa omaan taustaa myös urheilijoiden kuntoutuksen asettamiin vaatimuksiin, mutta asiakaskuntani on kaiken kaikkiaan hyvin laaja. Työnkuvani käsittää yksilöfysioterapiaa sekä allasterapiaa.  

Koulutukset:  
Hengitysvajepotilaan fysioterapia  
Dystoniaa sairastavan fysioterapia  
Kinesioteippauksen perusteet  
AVH-osaaja erikoistumisopinnot 

Ota yhteyttä

Karoliina Malmgren

Fysioterapeutti, lymfaterapeutti  

Valmistuin fysioterapeutiksi v. 2005 ja lyko-lymfaterapeutiksi v. 2017. Asiakaskuntani koostuu neurologisista asiakkaista, lymfaterapia- sekä tuki- ja liikuntaelinasiakkaista.  

Koulutukset:  
Neurologisen fysioterapian erikoistumisopinnot  
Tukeva lanneranka - lannerangan dynaaminen stabiliteetti  
Dystoniaa sairastavan fysioterapia  
Aivovamman saanut asiakas fysioterapiassa  
Käsikirurgia koulutus  
Movement and fascia  
Fascia manipulaatio Stecco 1 ja 2 
AVH-osaaja erikoistumisopinnot 

Ota yhteyttä

Sinikka Nurmi

Fysioterapeutti, lymfaterapeutti  

Olen valmistunut fysioterapeutiksi v. 1972 ja Vodder lymfaterapeutiksi v. 1992. Olen tehnyt koko työurani tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden sekä lymfaterapia-asiakkaiden parissa.  

Koulutukset:  
Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1-2  
Terapeuttisen harjoittelun koulutus  
Kinesioteippauksen perusteet  
Lymfaterapian jatkokoulutus vuosittain valmistumisesta lähtien 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fysiokeskus Turku Oy (2916147-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tiina Antila
050 5116 077
tiina.antila@fysiokeskusturku.fi

Henkilörekisterin nimi

Fysiokeskus Turku Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fysiokeskus Turku Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tiina.antila@fysiokeskusturku.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna